Technické požiadavky

06.07.2010 18:41

Zen Cart v1.2.x a v1.3.x

 Minimálne požiadavky pre správny beh Zen-Cart:

  • PHP 4.3.2 alebo vyššie (PHP 4.4.x pre plnú podporu prídavných modulov)
  • Apache 1.3.x a MySQL 3.2.x alebo vyššie.
  • Register Globals vypnuté
  • safe_mode doporučené vypnuté.

Niektoré dopravné a platobné moduly vyžadujú správne nastavené cURL. Zároveň môže byť vyžadovaná podpora https pre platobné moduly. Použitie SSL je doporučené pre vytváranie účtov a potvrdenie objednávky. PHP5 nie je oficiálne podporované pre Zen Cart v1.3.x a nižšie verzie Zen-Cart, avšak veľa Zen-Cart obchodov bezproblémovo pracujú na servroch s PHP5. MySQL 5 nie je oficiálne podporované pre Zen cart v1.3.x a nižšie verzie Zen-Cart.
 

Späť