Pridanie ponuk "Zdieľať na..."

06.07.2010 23:34

Už skôr som objavil stránku pre možnosť pridania tlačítok "zdieľať obsah na..." (link na AddThis). Je vhodné prejsť jednoduchou registráciou, po ktorej máte možnosť sledovať štatistiky a ďalšie vymoženosti. Následne si vyberte z ponúkaných možností zdieľania vašich stránok z ponúkaných možností. Navigácia je pomerne jednoduchá a keď zvládate vytvorenie web stránky, alebo aspoň jej editáciu, nemali by ste mať problém.

Príklad kódu:

 <!-- AddThis Button BEGIN -->
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style">
<a class="addthis_button_facebook"></a>
<a class="addthis_button_email"></a>
<a class="addthis_button_favorites"></a>
<a class="addthis_button_print"></a>
<span class="addthis_separator">|</span>
<a href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4c33c0300954e1f7" class="addthis_button_expanded">More</a>
</div>
<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-4c33c0300954e1f7"></script>
<!-- AddThis Button END -->

Tento kód je potrebné skopírovať na požadované miesto na web stránke (stránke Drupalu). Ja som si zvolil hlavičku každého článku, aby zvolený článok bolo možné jednoducho pridať napr. na Facebook.

Ako na to?

Vyhľadáme si súbor node.tpl.php (v prípade Drupal-u) a otvoríme pre editáciu. Vyhľadáme si <div class="art-PostHeaderIcons art-metadata-icons"> (cca riadok 7) a za tento text vložíme nami vygenerovaný kód zo stránky AddThis (napríklad):

<!-- AddThis Button BEGIN -->
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style">
<a class="addthis_button_facebook"></a>
<a class="addthis_button_email"></a>
<a class="addthis_button_favorites"></a>
<a class="addthis_button_print"></a>
<span class="addthis_separator">|</span>
<a href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4c33c0300954e1f7" class="addthis_button_expanded">More</a>
</div>
<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-4c33c0300954e1f7"></script>
<!-- AddThis Button END -->Súbor uložíme a nahráme na server.

Späť