[help] Nastavenie školskej Eduroam siete

26.10.2011 19:10

Tento návod je univerzálnejší pre viaceré vysoké školy, ktoré sú napojené na sieť Eduroam. Ide o zaheslovanú (certifikovanú) sieť, ktorú používa napr. aj TU KE.

Postup:

  1. Otvoríme Nastavenia -> Pripojenie -> Internet. Klikneme na sieť, ktorá je takto chránená certifikátom, čím sa otvoria možnosti zmeniť nastavenia
  2. Nastavíme parametre podľa obrázka 
  3. Zvolíme možnosť Ochranné nastav. WLAN, kde nastavime WPA/WPA2 na možnosť EAP 
  4. Z predošlého obrázka zvolíme možnosť Nastavenia modulov EAP
  5. Vyplníme Meno užívateľa a Heslo 
     

Teraz máme nastavenú požadovanú Wi-Fi sieť a môžeme začať prezerať web alebo využívať túto sieť pre potrebu niektorých aplikácií či programov.

 


Späť