Android

Android je z Linuxu vychádzajúca softvérová platforma prednostne určená pre mobilné zariadenia vyvinutá spoločnosťou Google, ktorá následne celú platformu aj so zdrojovými kódmi odovzdala združeniu firiem Open Handset Alliance, ktorej je tiež členom. Google inicioval nielen vznik platformy Android, ale aj vznik OHA a financoval odmeny v súťaži Android Developer Challenge, z ktorej vzišli prvé aplikácie pre túto platformu. SDK Android umožňuje vývojárom písať aplikácie v jazyku Java s využitím knižníc vyvinutých spoločnosťou Google.

Platforma Android bola ohlásená 5. novembra 2007, súčasne s tým bolo založené konzorcium Open Handset Alliance (ďalej len OHA ), ktoré dnes združuje 34 výrobcov hardvéru, softvéru a telekomunikačných spoločností podieľajúcich sa na presadzovaní otvorených štandardov vo svete mobilných zariadení. Od začiatku roku 2008, kedy bola vydaná prvá verejne dostupná verzia platformy, sú všetky jej súčasti k dispozícii komukoľvek pod licenciou Apache free-software and open-source license.

OS Android od svojho uvedenia na trh prešiel veľkou zmenou posledná je verzia OS Android 2.3 Gingerbread (6.12. 2010).